AKASSONDAJ

Sondaj Tiji (Boru)
Stablizer

Deliciye dönme hareketini, delici uca hava veya sıvıyı ileten, deliciyi kuyu içine indiren ve çıkartan ve birbirine eklenerek sondajın ilerlemesini sağlayan borulara sondaj borusu veya tij denir.

Sondaj kazılarında takım dizisini kurtarmak için kullanılan sondaj parçasıdır.

Sondaj Ekipmanları

Kendi ekseni etrafında dönerken, sondaj dizisi ve baskı ağırlı ile üzerinde döndüğü formasyonu kırıp öğüten gereçlerdir.

Klavuz
Matkap

Ağırlık boruları her nekadar sapmayı engelleseler bile tümüyle önleyemezler. Stabilizer ismi de verilen sapmazlar kuyu çapına yakın kısa boylu ağırlıklar olarak tanımlanabilirler. Sondaj dizinde ağırlık serisinin altında ve arasına serpiştirilirler. 

Kategori
Ağırlık Borusu

İçi boş et kalınlığı fazla genellikle daire bazen kare şekilli üstü ucu dişi alt ucu 41 İçi boş et kalınlığı fazla, genellikle daire bazen kare şekilli üstü ucu dişi alt ucu erkeke vidalı 10, 20, 30 ve 42 ft.( 3.05, 6.10, 9.15 ve 12.8 m) ucunlığında 3-8 inç (9.14-20.32 cm) çapında bir borudur. Birim ağırlıkları et kalınlıklarına ve çaplarına göre 30 kg/m ile 250 kg/m arasında değişir. Bir sondaj dizinde tek bir ağırlık olabileceği gibi çok sayıda ağırlıkta kullanılabilir.