AKASSONDAJ

Sondaj ünitesinin tam kuyu üzerinde bulunan elemanıdır.Çeşitli boruların birbirlerine bağlanma ve çikerme işlemlerinde tutucu astar veya slip adı verilen ekipmanlarda kullanılaır. Slip türleri Döner masalar kullanışlı ve dayanıklı olmalarından dolayı geniş çaplı ve derin kuyular açmaya uygun sondaj ünitelerinde tercih edilirler. Ancak hareketin sadece düşey yönde olması eğik sondaj olanağını ortadan kaldırmaktadır.

Santrafüj
Sondaj (Cer) Tanburu

Çelik profilden kafas biçiminde olabileceği gibi çelik levhadan ritit olarak da yapılabilirler. Kafas kuleler yere tam dik posizyonda sabitlenirler. Sondaj dizisi kafesin merkezinden geçer. Levha kuleler ise hafif öne eğimlidirler. Kule taşıma esnasında taşıyıcının şasi üzerine yatırılırken, çalışma esnasında mekanik veya hidrolik bir sistemler kaldırılırlar. 

 Döner Masa (Rotary tablası)

Sondaj Makinasının Parçaları

Delici gereçlerin ve diğer malzemelerin kuyuya indirilip kaldırılması için gerekli olan işlevdir. Bu işlev tanburlar ve kule elemanlarıyla sağlanır.

 Gezici Makara

Delme takımının bağlandığı ana halatın sarıldığı ana tanburdur. Tanburun ileri-geri dönme hareketi ile sarılan-açılan halat delme takımının kuyunun içine indirilirp çıkarılmasını sağlar.

Kategori

Sondaj sıvısının dolaşımını sağlayan pompalardır. Genellikle emme-basma tipinde pompalardır.

Az metrajlı kuyularda  formasyonlarının yukarı çıkartılmasında kullanılır.

 Bir mile takılı birden fazla çark içerebilirler. Her bir çark bir dil olarak adlandırılır. Tek dilli makaralar olabildiği gibi 6 dilliye kadar çıkabilir.

Çamur Pompası
Kule

 Kulenin en yüksek yerinde bir sıra gezmeyen makara vardır. Bu makara blokuna taç makara denir

 Vinç ve Makara
 Sabit Makara